Lista darczyńców

Zgłaszanie się do ćwiczenia


Serdecznie dziękujemy wszystkim za wsparcie!
Każda wpłata mała czy duża jest dla nas wyrazem wsparcia
i potwierdzeniem, że to co robimy jest dla Was ważne!


Powrót na stronę główną.


Pokaż AS Darczyńcy na większej mapie

Oto nasi darczyńcy

Darczyńcy w 2016 roku
Data Darczyńca
2016.03.10 pan Krzysztof z Krakowa
2016.03.09 pan Piotr z Warszawy
2016.03.08 pan Wojciech z Warszawy
2016.03.07 pan Witold z Warszawy
2016.03.04 pan Janusz z Warszawy
2016.03.03 pani Agnieszka z Pruszkowa
2016.03.01 pan Tadeusz z Poznania
2016.02.23 pan Paweł z Józefowa
2016.03.01 pan Wojciech ze Szczecina
2016.02.08 pan Piotr z Warszawy
2016.02.10 pan Krzysztof z Krakowa
2016.02.08 pan Wojciech z Warszawy
2016.02.05 pan Witold z Warszawy
2016.02.05 pan Krzysztof z Warszawy
2016.02.01 pan Tadeusz z Poznania
2016.02.01 pan Wojciech ze Szczecina
2016.01.18 pan Paweł z Józefowa
2016.01.20 pan Marek z Krakowa
2016.01.13 pan Marcin z Rudy Śląskiej
2016.01.11 pan Krzysztof z Krakowa
2016.01.08 pan Wojciech z Warszawy
2016.01.09 pan Piotr z Warszawy
2016.01.07 pan Witold z Warszawy
2016.01.07 pan Tadeusz z Nowej Rudy
2016.01.05 pan Krzysztof z Warszawy
2016.01.04 pan Wojciech ze Szczecina
2016.01.02 pan Tadeusz z Poznania
2016.01.04 pan Paweł z Józefowa
Darczyńcy w 2015 roku
Data Darczyńca
2015.12.31 pan Leszek z Poznania
2015.12.12 pan Wojciech z Warszawy
2015.12.10 pan Krzysztof z Krakowa
2015.12.09 pani Agnieszka z Pruszkowa
2015.12.07 pan Witold z Warszawy
2015.12.04 pan Krzysztof z Warszawy
2015.12.03 pan Piotr z Warszawy
2015.12.04 pan Janusz z Warszawy
2015.12.01 pan Wojciech ze Szczecina
2015.11.19 pan Paweł z Józefowa
2015.12.01 pan Tadeusz z Poznania
2015.11.13 pan Michał z Perzanowa
2015.11.10 pan Krzysztof z Krakowa
2015.11.08 pan Wojciech z Warszawy
2015.11.06 pan Witold z Warszawy
2015.11.05 pan Krzysztof z Warszawy
2015.11.02 pan Wojciech ze Szczecina
2015.10.19 pan Robert z Jaktorowa
2015.11.02 pan Tadeusz z Poznania
2015.10.13 pan Michał z Perzanowa
2015.10.09 pan Piotr z Warszawy
2015.10.12 pan Krzysztof z Krakowa
2015.10.08 pan Wojciech z Warszawy
2015.10.08 pan Paweł z Józefowa
2015.10.07 pan Witold z Warszawy
2015.10.05 pan Krzysztof z Warszawy
2015.10.01 pan Wojciech ze Szczecina
2015.10.01 pan Tadeusz z Poznania
2015.09.14 pan Michał z Perzanowa
2015.09.21 pan Paweł z Józefowa
2015.09.10 pan Krzysztof z Krakowa
2015.09.10 pan Piotr z Warszawy
2015.09.04 pan Krzysztof z Warszawy
2015.09.07 pan Witold z Warszawy
2015.09.04 pan Janusz z Warszawy
2015.09.01 pan Wojciech ze Szczecina
2015.08.27 pan Błażej z Ząbek
2015.09.01 pan Tadeusz z Poznania
2015.08.26 pan Paweł z Józefowa
2015.08.20 pan Paweł z Józefowa
2015.08.13 pan Michał z Perzanowa
2015.08.11 pan Piotr z Warszawy
2015.08.10 pan Krzysztof z Krakowa
2015.08.07 pan Witold z Warszawy
2015.08.05 pan Krzysztof z Warszawy
2015.08.03 pan Wojciech ze Szczecina
2015.08.01 pan Tadeusz z Poznania
2015.07.29 pani Joanna ze Starachowic
2015.07.13 pan Michał z Perzanowa
2015.07.11 pan Piotr z Warszawy
2015.07.08 pani Joanna ze Starachowic
2015.07.07 pan Witold z Warszawy
2015.07.03 pan Krzysztof z Warszawy
2015.07.01 pan Tadeusz z Poznania
2015.07.01 pan Wojciech ze Szczecina
2015.06.13 pan Michał z Perzanowa
2015.06.10 pan Paweł z Józefowa
2015.06.09 pan Piotr z Warszawy
2015.06.05 pan Krzysztof z Warszawy
2015.06.05 pan Witold z Warszawy
2015.06.03 pan Paweł z Józefowa
2015.06.01 pan Tadeusz z Poznania
2015.06.01 pan Wojciech ze Szczecina
2015.05.27 pan Paweł z Józefowa
2015.05.13 pan Michał z Perzanowa
2015.05.11 pan Piotr z Warszawy
2015.05.07 pan Witold z Warszawy
2015.05.05 pan Krzysztof z Warszawy
2015.05.04 pan Wojciech ze Szczecina
2015.05.02 pan Tadeusz z Poznania
2015.04.23 pan Paweł z Józefowa
2015.04.23 pan Paweł z Józefowa
2015.04.13 pan Michał z Perzanowa
2015.04.08 pan Piotr z Warszawy
2015.04.07 pan Witold z Warszawy
2015.04.03 pan Krzysztof z Warszawy
2015.04.01 pan Tadeusz z Poznania
2015.04.01 pan Wojciech ze Szczecina
2015.03.25 pani Ada z Warszawy
2015.03.13 pan Michał z Perzanowa
2015.03.09 pan Piotr z Warszawy
2015.03.06 pan Witold z Warszawy
2015.03.05 pan Krzysztof z Warszawy
2015.03.02 pan Tadeusz z Poznania
2015.03.02 pan Wojciech ze Szczecina
2015.02.13 pan Michał z Perzanowa
2015.02.12 pan Paweł z Józefowa
2015.02.06 pan Witold z Warszawy
2015.02.02 pan Tadeusz z Poznania
2015.02.02 pan Wojciech ze Szczecina
2015.02.01 pan Wojciech ze Szczecina
2015.01.13 pan Michał z Perzanowa
2015.01.07 pan Witold z Warszawy
2015.01.07 pan Piotr z Warszawy
2015.01.02 pan Tadeusz z Poznania
Darczyńcy w 2014 roku
Data Darczyńca
2014.12.29 pan Marcin ze Szczecina
2014.12.27 pan Michał z Kowala
2014.12.22 pan Wojciech z Wrocławia
2014.12.13 pan Michał z Perzanowa
2014.12.08 pan Piotr z Warszawy
2014.12.05 pan Witold z Warszawy
2014.12.02 pan Paweł z Józefowa
2014.12.01 pan Tadeusz z Poznania
2014.11.13 pan Michał z Perzanowa
2014.11.07 pan Witold z Warszawy
2014.11.05 pan Piotr z Warszawy
2014.11.04 pan Paweł z Józefowa
2014.11.03 pan Tadeusz z Poznania
2014.10.30 pan Carlo z Berlina
2014.10.13 pan Michał z Perzanowa
2014.10.07 pan Witold z Warszawy
2014.10.06 pan Paweł z Józefowa
2014.10.06 pan Piotr z Warszawy
2014.10.01 pan Tadeusz z Poznania
2014.09.30 pan Carlo z Berlina
2014.09.19 pan Marcin z Czorsztyna
2014.09.13 pan Michał z Perzanowa
2014.09.09 pan Piotr z Warszawy
2014.09.05 pan Witold z Warszawy
2014.09.01 pan Tadeusz z Poznania
2014.09.01 pan Carlo z Berlina
2014.08.19 pan Paweł z Józefowa
2014.08.13 pan Michał z Perzanowa
2014.08.07 pan Witold z Warszawy
2014.08.06 pan Piotr z Warszawy
2014.08.01 pan Tadeusz z Poznania
2014.07.30 pan Carlo z Berlina
2014.07.29 pan Paweł z Józefowa
2014.07.14 pan Michał z Perzanowa
2014.07.08 pan Piotr z Warszawy
2014.07.07 pan Witold z Warszawy
2014.07.01 pan Tadeusz z Poznania
2014.06.30 pan Carlo z Berlina
2014.06.17 pan Paweł z Józefowa
2014.06.13 pan Michał z Perzanowa
2014.06.12 pan Marcin z Zabierzowa Bocheńskiego
2014.06.09 pan Piotr z Warszawy
2014.06.06 pan Witold z Warszawy
2014.06.02 pan Tadeusz z Poznania
2014.05.30 pan Carlo z Berlina
2014.05.27 pan Marcin z Rudy Śląskiej
2014.05.21 pan Paweł z Józefowa
2014.05.20 pan Michał z Perzanowa
2014.05.09 pan Piotr z Warszawy
2014.05.07 pan Witold z Warszawy
2014.05.03 pan Michał z Warszawy
2014.05.02 pan Tadeusz z Poznania
2014.04.30 pan Carlo z Berlina
2014.04.16 pan Mikołaj z Jaworzna
2014.04.15 pan Marcin z Zabierzowa Bocheńskiego
2014.04.14 pan Paweł z Józefowa
2014.04.13 pan Karol z Sokołowa Podlaskiego
2014.04.10 pan Krzysztof z Krakowa
2014.04.09 Par. RK p. w. św. Anny w Krzyszkowicach
2014.04.07 pan Witold z Warszawy
2014.04.03 pan Robert z Jaktorów Kolonia
2014.04.01 pan Tadeusz z Poznania
2014.03.19 pan Paweł z Józefowa
2014.03.12 pani Ada z Warszawy
2014.03.07 pan Witold z Warszawy
2014.03.06 pan Piotr z Warszawy
2014.02.10 pan Paweł z Józefowa
2014.02.07 pan Witold z Warszawy
2014.02.06 pan Piotr z Warszawy
2014.02.03 pani Joanna ze Starachowic
2014.01.28 pan Paweł z Józefowa
2014.01.23 pani Marzena i pan Marcin z Zawady
2014.01.16 pan Marcin z Zabierzowa Bocheńskiego
2014.01.13 pan Andrzej z Ząbek
2014.01.10 pan Carlo z Berlina
2014.01.07 pan Błażej z Ząbek
2014.01.06 pani Dorota
2014.01.05 pani Agata
2014.01.03 pan Witold z Warszawy
Darczyńcy w 2013 roku
Data Darczyńca
2013.12.30 pan Piotr z Warszawy
2013.12.22 pan Marcin z Zabierzowa Bocheńskiego
2013.12.10 pan Maciej z Wieliczki
2013.12.10 pan Krzysztof z Krakowa
2013.12.10 pan Carlo z Berlina
2013.12.05 pan Witold z Warszawy
2013.12.04 pan Janusz z Warszawy
2013.12.04 pan Piotr z Warszawy
2013.11.12 pan Carlo z Berlina
2013.11.09 pan Marcin z Zabierzowa Bocheńskiego
2013.11.06 pan Piotr z Warszawy
2013.11.05 pan Witold z Warszawy
2013.11.05 pan Paweł z Józefowa
2013.11.04 pan Michał z Perzanowa
2013.10.21 pan Marcin z Zabierzowa Bocheńskiego
2013.10.10 pan Carlo z Berlina
2013.10.04 pan Piotr z Warszawy
2013.10.04 pan Witold z Warszawy
2013.09.25 pan Robert z Jaktorów Kolonia
2013.09.17 pan Piotr z Rawy Mazowieckiej
2013.09.10 pan Carlo z Berlina
2013.09.05 pan Witold z Warszawy
2013.09.03 pan Piotr z Warszawy
2013.08.21 pan Marcin z Zabierzowa Bocheńskiego
2013.08.13 pan Carlo z Berlina
2013.08.05 pan Witold z Warszawy
2013.07.31 pan Piotr z Warszawy
2013.07.17 pan Marcin z Zabierzowa Bocheńskiego
2013.07.10 pan Carlo z Berlina
2013.07.09 pan Robert z Jaktorów Kolonia
2013.07.05 pan Witold z Warszawy
2013.07.02 pan Jan z Łańcuta
2013.06.28 pan Piotr z Warszawy
2013.06.20 pan Andrzej z Ząbek
2013.06.12 pan Marcin z Zabierzowa Bocheńskiego
2013.06.10 pan Carlo z Berlina
2013.06.05 pan Witold z Warszawy
2013.06.04 pan Piotr z Warszawy
2013.06.01 pani Anna ze Szczecina
2013.05.28 pani Dominika ze Zgierza
2013.05.27 pan Karol z Sokołowa Podlaskiego
2013.05.13 pani Karolina z Borowie k. Garwolina
2013.05.10 pan Carlo z Berlina
2013.05.09 pani Zofia z Poznania
2013.05.06 pan Piotr z Warszawy
2013.05.06 pani Katarzyna z Sochaczewa
2013.05.02 pan Witold z Warszawy
2013.04.30 pan Paweł z Józefowa
2013.04.10 pan Carlo z Berlina
2013.04.05 pan Witold z Warszawy
2013.04.02 pan Piotr z Warszawy
2013.03.05 pan Witold z Warszawy
2013.03.22 pan Rafał z Ciechanowa
2013.03.11 pan Carlo z Berlina
2013.03.05 pan Witold z Warszawy
2013.02.25 pan Andrzej z Ząbek
2013.02.11 pan Carlo z Berlina
2013.02.11 pan Błażej z Ząbek
2013.02.05 pani Katarzyna z Warszawy
2013.02.05 pan Witold z Warszawy
2013.02.04 pan Piotr z Warszawy
2013.01.30 pan Piotr z Warszawy
2013.01.28 pan Pierre z Francji
2013.01.25 pan Robert z Kowies
2013.01.23 pani Agnieszka z Warszawy
2013.01.21 pan Sławomir z Katowic
2013.01.18 pani Agnieszka z Francji
2013.01.17 pan Błażej z Bydgoszczy
2013.01.15 pan Piotr
2013.01.15 pani Karolina z Borowie k. Garwolina
2013.01.14 pan Rafał z Warszawy
2013.01.14 pan Marian z Choszczna
2013.01.10 pan Carlo z Berlina
2013.01.08 pan Witold z Warszawy
2013.01.07 pan Michał z Warszawy
2013.01.07 pani Katarzyna z Warszawy
2013.01.07 pan Paweł z Kulesz Kościelnych
2013.01.05 pan Piotr
2013.01.02 pani Alicja z Marek
Darczyńcy w 2012 roku
Data Darczyńca
2012.12.24 pan Zbigniew z Krakowa
2012.12.24 pan Leszek z Warszawy
2012.12.19 pan Krzysztof z Kodnia
2012.12.17 pan Bartosz z Chrzanowa
2012.12.17 pan Jan z Łańcuta
2012.12.14 pani Kinga z Katowic
2012.12.13 pani Agnieszka z Tarnowca
2012.12.10 pani Urszula z Opola
2012.12.07 pan Witold z Warszawy
2012.12.07 pan Dominik z Bielska-Białej
2012.12.06 pan Mikołaj z Jaworzna
2012.12.05 pani Katarzyna z Lublina
2012.12.05 pani Magdalena z Kraśnika
2012.12.04 pani Anna z Piławy
2012.12.03 pan Leszek z Warszawy
2012.11.23 pan Piotr z Rawy Mazowieckiej


Powrót na stronę główną.


Nasza strona, jak kaźda inna, korzysta z plików COOKIE.
Wykorzystujemy je głównie do tworzenia statystyk oglądalności strony.
Korzystając z tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas plików COOKIE.