Newsletter 2/2013

Szanowni Państwo,
Drodzy Sympatycy programu Archipelag Skarbów!

Dziękujemy Państwu za zainteresowanie naszym programem.

Jednym z ważnych elementów treści jakie przekazujemy młodzieży jest symbol GWIAZDY.
„Każdy z nas jest piękną, wielobarwną gwiazdą… W każdym człowieku kryją się: CIAŁO, UCZUCIA, ROZUM, SFERA DUCHOWA i WIĘZI Z INNYMI LUDŹMI.
We wszystko, co robimy zaangażowany jest cały człowiek, który ma ciało, który myśli, który podejmuje decyzje i wybiera wartości, jakimi kieruje się w życiu.

Właśnie dlatego na każdej realizacji powtarzamy młodzieży: Jesteś gwiazdą i tak powinno się Ciebie traktować, jako całość!”

Powierzamy w Państwa ręce drugi newsletter Fundacji Instytut Profilaktyki Zintegrowanej (tu link do pierwszego). Chcemy dzielić się z Państwem naszymi dokonaniami, planami, trudnościami, jak również przekazywać ciekawostki z naszych działań. Wszelkie uwagi dotyczące treści i wyglądu newsletterów są bardzo mile widziane – chcemy, by kolejne były coraz ciekawsze i odpowiadały Państwa oczekiwaniom.

Jak minął drugi kwartał 2013 roku?

W drugim kwartale 2013 roku naszym programem zostało objętych około 5400 uczniów (41 realizacji programu). Tylko w maju mieliśmy 22 realizacje obejmujące obszar niemal całej Polski od Krakowa po Białystok. Jest to nasz absolutny rekord! Sumując całe pierwsze półrocze mieliśmy 63 realizacje, czyli około 8900 uczestników (dla porównania w całym zeszłym roku objęliśmy programem 10900 uczniów). Przeprowadzonych zostało również 9 diagnoz pozwalających ustalić skalę zachowań problemowych młodzieży ale także, co równie istotne, poznać pozytywny potencjał młodych ludzi. Był to dla nas bardzo duży wysiłek logistyczny a zarazem sprawdzian, czy jesteśmy w stanie sprostać tak dużemu wyzwaniu. Wszystkie programy zostały bardzo dobrze ocenione przez młodzież oraz pedagogów, jednak tak duża liczba realizacji pokazała nam potrzebę wprowadzenia narzędzia wspomagającego planowanie ekip. Odpowiedni dobór trenerów do ekip jest trudnym zadaniem gdyż wymaga uwzględniania wielu kryteriów (na przykład wiek, płeć, doświadczenie czy miejsce zamieszkania trenerów). Jest jednak niezwykle ważnym elementem utrzymania jakości programu, dlatego doskonalenie tego procesu stanie się dla nas jednym z głównym celów w najbliższych miesiącach.

Nasza działalność budzi zainteresowanie władz lokalnych i mediów.

W drugim kwartale ważnym wydarzeniem dla nas była miejska konferencja profilaktyczna we Wrocławiu, Dyrektorzy i pedagodzy z wrocławskich gimnazjów zostali zapoznani z modelem profilaktyki zintegrowanej oraz programem Archipelag Skarbów. Następnym krokiem była pokazowa realizacja programu Archipelag Skarbów w Gimnazjum nr 15. Nasza propozycja została przyjęta z dużą życzliwością, mamy nadzieję na podjęcie współpracy z kolejnym dużym miastem (obecnie współpracujemy z Radomiem, Lublinem, Tarnowem i Płockiem).

W kwietniu zostaliśmy zaproszeni do udziału w konferencji Sejmowej RP pod tytułem: Wartości do szkoły! Szkoła z wartościami. Czy dobre wartości mogą być modne? Szkoła miejscem szerzenia dobrych wartości. Celem konferencji było zainicjowanie debaty na temat wychowawczej roli szkoły i znaczenia wartości w edukacji oraz wymiana doświadczeń w ramach przekazywania wartościowych postaw młodym ludziom.

W drugim kwartale dwukrotnie uczestniczyliśmy w żywych dyskusjach na antenie radia TOK FM. Niektóre propozycje edukacji seksualnej w szkołach budzą duże kontrowersje. Staramy się brać udział w debacie ukazując „Archipelag Skarbów” jako dobrą alternatywę. Ważna rolę odgrywają tutaj wyniki naszych badań, które coraz częściej pojawiają się jako ważny głos w dyskusjach publicznych nad młodzieżą. Ukazują one pozytywny potencjał młodych ludzi oraz związek, jaki istnieje pomiędzy stopniem seksualizacji a zachowaniami problemowymi młodzieży. Badania Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN) z lat 2010-2012 na próbie 6800 gimnazjalistów z 8 województw wskazują na bardzo silną korelację seksualizacji z upijaniem się, korzystaniem z narkotyków, myślami samobójczymi, wczesną inicjacją seksualną oraz byciem sprawcą przemocy. Więcej informacji na ten temat w czerwcowym numerze „Świata Problemów” w którym ukazał się artykuł dr Sz. Grzelaka „Seksualizacja w przestrzeni publicznej i jej wpływ na młodzież”.

Aby wyjść naprzeciw potrzebom młodych ludzi założyliśmy profil na Facebooku www.facebook.com/Program.Archipelag.Skarbow.

Jest on skierowany przede wszystkim do młodzieży, ponieważ chcieliśmy stworzyć przestrzeń, w której możliwe będzie kontynuowanie dialogu z uczestnikami również po realizacji programu w szkole. Oprócz publikowania lub linkowania różnych ciekawych, wartościowych treści chcemy inspirować młodzież do różnych wspólnych akcji, happeningów i wydarzeń. Chcemy, by powstała społeczność zintegrowana wokół ważnych i pozytywnych wartości. Serdecznie zapraszamy do polubienia nas na Facebooku!

Zapraszamy również do odwiedzania naszych aktualności, gdzie na bieżąco umieszczamy informacje o ważnych wydarzeniach.

Dzięki Państwa wsparciu podczas ”akcji fundraisingowej” pomóż znaleźć skarb, mającej na celu umożliwienie objęcie naszym programem jak największej ilości młodzieży, w drugim kwartale 2013 roku udało się zebrać 3271 złotych. W całym pierwszym półroczu otrzymaliśmy 9541 złotych. Jesteśmy Państwu bardzo wdzięczni za zainteresowanie oraz wsparcie. Niestety te środki nie są wystarczające, abyśmy mogli sprostać potrzebom, które są do nas kierowane. Średni koszt objęcia młodego człowieka programem to 35 zł. 25 zł otrzymujemy ze środków publicznych. Pozostałe 10 zł to kwota, którą mogą pokryć tylko darczyńcy i sponsorzy. Rocznie potrzebujemy wsparcia w wysokości ok. 110 000 zł wobec czego będziemy ogromnie wdzięczni za dalsze zaangażowanie i wsparcie. Kliknij na poniższy link:

Jest dla nas niezwykle ważne by jak najwięcej osób mogło dowiedzieć się o programie Archipelag Skarbów i zaangażować się w pomoc młodzieży w odnalezieniu pięknej i trwałej miłości.

Nasze plany na drugie półrocze 2013

Do tej pory mamy potwierdzonych około 25 realizacji programu na jesieni. Jest to rekordowa ilość potwierdzonych realizacji jeszcze przed wakacjami. Prowadzimy rozmowy w zakresie strategicznej współpracy w kwestii objęcia programem Archipelag Skarbów całych miast lub gmin w kilku miejscach Polski.

Pracujemy nad ulepszaniem naszej prezentacji multimedialnej, która jest bardzo ważnym elementem podczas realizacji programu w szkole. Taka prezentacja musi z jednej strony być atrakcyjna i nowoczesna, a z drugiej strony powinna wspomagać przekaz ważnych treści i utrwalać nasze symbole. Prezentacja liczy około 400 slajdów. W doskonaleniu prezentacji biorą udział trenerzy z całej Polski, będzie to zatem wspólne dzieło ekipy AS. Efektem pracy jednego z trenerów są natomiast zakładki rozdawane podczas programu, zawierające wskazówki, jak sobie radzić z ‘tygrysami’ mieszkającymi w nas (więcej o tygrysach na naszym profilu FB).

W poprzednim newsletterze pisaliśmy, że jesteśmy zdumieni owocami naszych działań. Kończąc pierwsze półrocze 2013 widzimy, że liczba pozytywnych wydarzeń przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Stało się tak głównie dzięki zaangażowaniu wielu dobrych ludzi, którzy nam pomagali widząc wartość w tym co robimy.

Dziękujemy!

Z pozdrowieniami

Szymon Grzelak
Agata Balcerzak
Magdalena Lipniacka
Matteo Sala

O Fundacji


Nasza strona, jak kaźda inna, korzysta z plików COOKIE.
Wykorzystujemy je głównie do tworzenia statystyk oglądalności strony.
Korzystając z tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas plików COOKIE.