Newsletter 1/2015

Szanowni Państwo,
Drodzy Sympatycy programu Archipelag Skarbów!

Z ogromną przyjemnością przekazujemy Państwu kolejny newsletter Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, chcąc podzielić się z Państwem naszymi dokonaniami z ubiegłego roku i jednocześnie planami na nadchodzące miesiące.

Ubiegły rok naszych działań to:

  • ogromny wzrost skali badań nad młodzieżą,
  • ważny wkład w debatę publiczną nad wychowaniem, edukacją i rodziną,
  • rekordowe ponad 22000 młodzieży objętych programem Archipelag Skarbów w jednym roku.

Ostatni czas to w naszym państwie okres wzmożonej debaty publicznej dotyczącej wychowania młodzieży, profilaktyki oraz szeroko pojętej edukacji seksualnej. W obliczu licznych problemów związanych z tymi kwestiami, zauważamy znaczny wzrost społecznego zaangażowania i zwykłej ludzkiej wrażliwości. Przykładem są debaty i konferencje poświęcone wychowaniu młodzieży oraz liczne obywatelskie akcje protestacyjne, m.in. Stowarzyszenia Twoja Sprawa, które mają na celu ochronę przestrzeni publicznej przed obscenicznością, seksualizacją kobiet, wulgarnością oraz szeroko rozumianymi naruszeniami dobrych obyczajów w reklamie i mediach.

Również i my dokładamy swoją cegiełkę do budowy społeczeństwa wspierającego prawidłowy i bezpieczny rozwój dzieci i młodzieży. Stoimy na straży wartości, w których sens głęboko wierzymy i poprzez swoje działania staramy się odpowiadać na pojawiające się potrzeby.

Nasz głos w debacie publicznej

Wyniki przeprowadzanych przez nas badań coraz częściej cytowane są przez ogólnopolskie media. Przytoczyć tu można m.in. Rzeczpospolitą, która powołuje się na nie w artykule „Stop dla pornografii w telefonach”, w podobnym kontekście badania przytacza Gazeta Wyborcza, a w TVP INFO odpowiedzi ankietowanych gimnazjalistów stanowiły ważną podstawę w dyskusji na temat kontrowersyjnych zapisów Konwencji Rady Europy. Mamy świadomość, że dzięki przeprowadzanym przez nas badaniom rośnie społeczna świadomość dotycząca zagrożeń, z którymi spotyka się współczesna młodzież. Ubolewamy jednak nad faktem, że w medialnym przekazie dominuje negatywne patrzenie na tę grupę wiekową, podczas gdy nasze badania ukazują również ogromny potencjał młodego pokolenia (na co zwraca uwagę red. Sylwia Gawrysiak w artykule „Świat na głowie?”. Warto dostrzegać ten potencjał, bo kierując uwagę na to co dobre, łatwiej można znaleźć rozwiązania problemów.

Artykuły dotyczące wychowania i profilaktyki regularnie pisze również dr Szymon Grzelak. Ukazują się one m.in. w specjalistycznych magazynach Świat Problemów i Remedium - ogólnopolskich opiniotwórczych czasopismach profilaktycznych. Dr Szymon Grzelak, Prezes Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej porusza w nich kwestie związane z przybierającym na sile zjawiskiem seksualizacji oraz podkreśla istotną rolę rodziców i szkoły w zapobieganiu zachowaniom ryzykownym młodzieży. Z badań wynika, że rodzina i szkoła to najmocniejsze czynniki chroniące nastolatków, warto więc wzmacniać ich pozytywną rolę.

Badania przeprowadzane przez IPZIN wykorzystane zostały także do przygotowania ekspertyzy „Rola ojców i postawy Polaków w wobec ojcostwa w świetle badań społecznych”, na prośbę Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Senatu RP. Dr Szymon Grzelak zauważył w niej m.in., że w polityce prorodzinnej warto myśleć całościowo, uwzględniając fakt, że dla dobra rozwoju przyszłego pokolenia należy wspierać w równym stopniu zarówno ojców, jak i matki oraz małżeństwa.

Program Archipelag Skarbów® poleca także serię książek fantasy dla młodzieży Blask Corredo, która pokazuje, że przykład fantastyki może wspierać profilaktykę. Pisze o tym prezes IPZin w artykule „Literatura piękna, która wspiera profilaktykę”. W dobrej książce dla młodzieży, która wspiera wychowanie i profilaktykę, nie musi być dydaktyzmu. Wystarczy, aby pozytywni bohaterowie mieli zasady, aby walczyli o dobro w życiu swoim i innych. Warto więc podsuwać młodzieży dobrą literaturę, która pokazuje jak warto żyć, skłania do refleksji, a często może być światełkiem w tunelu trudnych rodzinnych relacji.

Facebook

Jesteśmy aktywni również w mediach społecznościowych. Prężnie działa funpage Archipelagu Skarbów® na Facebooku, a zważając na fakt, że większość gimnazjalistów nie wyobraża sobie codziennego funkcjonowania bez Facebook'a, cieszmy się, że nasz profilaktyczny przekaz, odbywa się także tym źródłem. W ciągu minionego roku liczba fanów profilu zwiększyła się do prawie 5 tysięcy osób i wciąż rośnie!

Co myślą Państwo o przekonaniach młodzieży dotyczących używek, budowania relacji, wchodzenia w związki? Media często kreują negatywny obraz nastolatków, skupiając się na pojedynczych incydentach. Rzeczywistość jest jednak odmienna. Wynika to nie tylko z naszych badań, ale pokazują to również komentarze i wiadomości, które przychodzą na nasz facebookowy profil.

„Mój pierwszy raz chce zrobić z osoba która kocham i będę kochał całe życie, chce mieć tą jedyną, co do sexu to będę czekał do ślubu.”

„O miłość trzeba dbać, walczyć, trzeba kształtować swoją osobowość, kształtować relację z drugą osobą, by nie była pustą skorupą podszytą wiatrem, ale żywym spoiwem, łączącym dwoje ludzi.”

„Nie śpiesz się z związkiem. Im dłużej poczekasz tym więcej będzie znaczył - rada ode mnie.”

„To oczywiste, że nad złością i gniewem zapanujemy szybciej, gdy jest on mniejszy, nad pobudzeniem zapanujemy szybciej, gdy jest ono mniejsze, tak samo jest z zakochaniem. Podczas oswajania tych tygrysów musimy być szczególnie ostrożni i musimy pamiętać, że wygrywając z nimi walkę, która nie jest łatwa czeka nas lepsze życie. Życie z tygrysami, które są ułożone i zdyscyplinowane przez nas i nad którym i z łatwością panujemy jest piękniejsze.”

Czy przypuszczaliby Państwo, że są to słowa gimnazjalistów?! I to pisane publicznie, przed kolegami i koleżankami! Widać, że młodzież otwarcie identyfikuje się z wartościami o których mówimy podczas programu.

Zapraszamy na www.facebook.com/Program.Archipelag.Skarbow !

Skala programu

Liczby znów mówią same za siebie! Ilość realizacji w ramach naszego programu wciąż rośnie. Jest to przede wszystkim zasługa dynamicznie działających Partnerów, którzy poprzez własne fundacje lub firmy realizują Archipelag Skarbów® w różnych regionach Polski. W 2014 roku przeprowadziliśmy 215 realizacji i tym samym objęliśmy naszym programem ponad 22 tysiące młodzieży!

Cieszy nas współpraca z wieloma miastami, które stawiają na rzetelną i skuteczną profilaktykę skierowaną do gimnazjalistów. Przykładem owocnej współpracy jest chociażby Wrocław, gdzie ruszyła II edycja projektu, dzięki któremu Archipelag Skarbów jest realizowany w 20 wrocławskich gimnazjach. Warto podkreślić, że program łączony jest tam z diagnozami, które dają zarówno szkołom jak i samorządowi czytelną informację o zachowaniach ryzykownych i potencjale młodzieży. A to pozwala lepiej planować działania profilaktyczne i wychowawcze. Szczególnie cieszymy się, z decyzji i priorytetów samorządowców, którzy widzą ogromną wartość w zintegrowanym podejściu do profilaktyki, dostrzegają znaczenie właściwego wychowania i znajdują na nie środki.

Dbamy o jakość

Stale rosnące zainteresowanie realizacjami Archipelagu Skarbów® skłoniło nas do powiększenia grona Trenerów programu. W trosce o wysoką jakość programu, przygotowujemy kadrę profesjonalnych Instruktorów, którzy sprawują nadzór nad szkoleniem nowych Trenerów. Jednak zapraszanie do wspólnej „archipelagowej” podróży nowych członków załogi to prawdziwe wyzwanie, bo kluczem naszej jakości są właśnie ludzie, którzy żyją w całkowitej zgodzie z wartościami o jakich mówią. Nigdy nie zrezygnujemy z tego kryterium – najważniejszą kwestią jest dla nas autentyczność przekazu trenera do młodzieży.

Współpraca z agendami rządowymi

W zeszłym roku nawiązaliśmy bardzo owocną współpracę z ORE (Ośrodek Rozwoju Edukacji) oraz zostaliśmy zaproszeni do eksperckiej dyskusji przez IBE (Instytut Bada Edukacyjnych).

W ramach współpracy z ORE opracowaliśmy Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży skierowane do samorządowców oraz wszystkich ludzi zajmujących się profilaktyką i wychowaniem. Publikacja już w maju 2015. W następnym newsletterze podzielimy się z Państwem wynikami badań, naszymi wnioskami oraz rekomendacjami. Wierzymy, że Vademecum w dużym stopniu przyczyni się do podejmowania przez decydentów skutecznych działań profilaktycznych opartych na nowoczesnej wiedzy i wartościach prorodzinnych.

Włączamy się również w dyskusję ekspercką zainicjowaną przez IBE. Instytut ten w zeszłym roku zaczął badać działania wychowawcze podejmowane w szkołach dotyczące wychowania seksualnego i wychowania do życia w rodzinie. Dzięki naszemu zaangażowaniu w tę dyskusję możemy trzymać rękę na pulsie, a nasze doświadczenia i wyniki badań mogą wpływać na działania instytucji rządowych.

Jesteśmy przygotowani do znacznego wzrostu bezpośredniego działania
na rzecz młodzieży w latach 2015/2016.

Zamierzamy stać się jeszcze ważniejszym głosem w debacie publicznej.

Nasz Instytut zyskuje coraz szersze zaufanie i zaczyna podejmować rolę animatora działań na rzecz prorodzinnego wychowania i skutecznej profilaktyki, wobec instytucji Państwa, samorządu i organizacji prorodzinnych.

Dziękujemy za Państwa wsparcie

Nasz nieustanny rozwój, rozbudowywanie zaplecza badawczego oraz zaangażowanie w publiczną debatę nie mógłby mieć miejsca, gdyby nie osoby, które otaczają nas swoją życzliwością i pomocą. Dziękujemy z tego miejsca naszym darczyńcom, na których pomoc finansową możemy liczyć i dziękujemy wszystkim, którzy obdarzają nas swoim zaufaniem, wsparciem i dobrym słowem. To właśnie dzięki pomocy darczyńców mogliśmy w takim stopniu zaangażować się w działalność badawczą i publiczną oraz skupić się na społecznej debacie dotyczącej wychowania, profilaktyki i edukacji seksualnej.
Każda darowizna jest dla nas ważna, ponieważ oprócz wymiaru finansowego jest oznaką wsparcia i pokazuje, że leży Państwu na sercu dobro młodzieży. Dzięki niej możemy kształtować współczesne pokolenie polskiej młodzieży oraz dbać o jej bezpieczeństwo i zintegrowany rozwój.

Dziękujemy za każdą darowiznę!

Dziękujemy i pozdrawiamy!

Szymon Grzelak
Agata Balcerzak
Magdalena Lipniacka
Matteo Sala

O Fundacji


Nasza strona, jak kaźda inna, korzysta z plików COOKIE.
Wykorzystujemy je głównie do tworzenia statystyk oglądalności strony.
Korzystając z tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas plików COOKIE.