Newsletter 1/2016

Szanowni Państwo,
Drodzy Sympatycy programu Archipelag Skarbów!

Oddajemy w Państwa ręce kolejny Newsletter Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej. Chcemy podzielić się z Państwem tym, co dla nas najważniejsze – radością z tego, co udało się zrobić w minionym roku (także dzięki Państwa pomocy i ofiarności) oraz naszymi planami na przyszłość.

Ubiegły rok naszych działań to przede wszystkim:

  • wydanie Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży,
  • dalszy wzrost skali pracy z młodzieżą,
  • powołanie Instruktorów AS.

Nasz głos w debacie publicznej

Mamy świadomość że od naszych działań, albo ich braku może zależeć przyszłość kolejnych pokoleń. W jakim świecie przyjdzie żyć naszym dzieciom? Wierzymy, że możemy mieć na to wpływ.

Dlatego działamy na dwóch płaszczyznach – z jednej strony pracujemy z młodzieżą, z drugiej wpływamy na politykę dotyczącą działań wychowawczych i profilaktycznych na wyższych szczeblach. Nasze postulaty dotyczące polityki wychowawczej są zatem oparte na doświadczeniu. Realia codziennej współpracy z uczniami, rodzicami, nauczycielami i samorządowcami nie są nam obce. Znamy duży potencjał tkwiący w środowiskach lokalnych, ale widzimy także i potrzeby zmian.

Przykładem bardzo potrzebnej zmiany jest zintegrowane spojrzenie na profilaktykę. Myślenie o zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów młodzieży odbywa się często w kluczu poszczególnych problemów. Za działania na rzecz profilaktyki alkoholowej, narkotykowej czy ciąż nastolatek odpowiedzialne są osobne instytucje, tworzone są osobne budżety, przeprowadzane osobne badania. Tymczasem z aktualnej wiedzy o zachowaniach problemowych młodzieży wynika, że zachowania ryzykowne są ze sobą powiązane. Oznacza to, że różne rodzaje problemów pojawiają się często u tych samych osób. Trzeba więc szukać przyczyn i proponować rozwiązania o charakterze całościowym.

Uznaliśmy, że trzeba rozmawiać z tymi, którzy decydują o kształcie polityki działań profilaktycznych i zorganizowaliśmy (pierwszą tego typu w historii) międzyresortową konferencję w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Prezentowaliśmy na niej naszą autorską strategię siedmiu dźwigni skutecznej profilaktyki. Liczymy na to, że ponadresortowa dyskusja w tak ważnych dla nas sprawach będzie kontynuowana.

Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży już wydane!

Półtora roku intensywnych prac zespołu IPZIN zaowocowało wydaniem publikacji Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży. Przewodnik dla samorządowców i praktyków oparty na wynikach badań naukowych. Przedstawiamy w niej strategię siedmiu dźwigni skutecznej profilaktyki. Zabiegamy o to, by do problemów młodzieży podchodziło się w sposób kompleksowy, a w działaniach samorządu widoczny był szacunek do roli rodziców, wychowawców, organizacji wyznaniowych i wszystkich innych przewodników, dla których ważne jest dobro młodzieży. Pokazujemy jak tworzyć fundamenty spójnego programu działania w obszarze wychowania i profilaktyki.

Na zlecenie ORE (Ośrodek Rozwoju Edukacji, wydawca Vademecum), publikacja została rozesłana do wydziałów edukacji we wszystkich gminach w Polsce. Istotę i możliwości zastosowania siedmiu dźwigni skutecznej profilaktyki objaśniamy na licznych konferencjach i warsztatach szkoleniowych dla samorządowców oraz zespołów zajmujących się profilaktyką i wychowaniem. Liczymy, że ta strategia będzie coraz szerzej wdrażana i przyniesie dobre efekty w tak ważnej dziedzinie.

Skala programu Archipelag Skarbów

W ostatnim roku odnotowaliśmy dalszy znaczący wzrost skali programu. W Archipelagu Skarbów uczestniczyło ponad 32 tysiące uczniów! W całej Polsce miało miejsce 330 realizacji!

Rok Liczba realizacji Liczba uczniów
2011 69 > 5 500
2012 89 > 10 000
2013 159 > 16 000
2014 215 > 22 000
2015 330 > 32 000

To efekt stale rosnącego zainteresowania programem. Samorządowcy, wychowawcy, rodzice widzą ogromną potrzebę mądrego wychowania młodego człowieka i odpowiedzialnego podejścia do miłości, seksualności oraz szeroko pojętego zdrowego stylu życia. Kontynuujemy więc owocną współpracę z wieloma miastami. Jej przykładem są m.in. Wrocław, Lublin, Gorzów czy Gliwice. Bardzo nas cieszy, że do grona miast, które stawiają na rzetelną i skuteczną profilaktykę skierowaną do gimnazjalistów dołączają kolejne miejscowości. W ubiegłym roku były to m.in. Łódź, Tychy, Zakopane oraz Zamość.

Dbamy o standardy

Zdajemy sobie sprawę, że nasza działalność jest ważną misją. Spotykamy się z konkretnymi młodymi ludźmi – ze swoją historią życia, problemami i marzeniami. Widzimy, że wielu z nich Archipelag Skarbów porusza i że jest ważnym doświadczeniem na drodze dojrzewania. Chcemy więc jak najlepiej dbać o jakość programu, co jest dużym wyzwaniem przy takim wzroście skali. Jak się nam to udaje pokazują oceny wystawiane nam przez uczniów i nauczycieli w specjalnych ankietach obecnych na realizacji programu. Cieszy nas fakt, że z roku na rok jesteśmy oceniani coraz lepiej.

Rok Śr. ocena uczniów (skala 1-6) Śr. ocena nauczycieli (skala 1-6)
2011 4,58 5,26
2012 4,74 5,40
2013 4,64 5,34
2014 4,77 5,49
2015 4,80 5,53

Nasze środowisko dojrzewa, a trenerzy nabierają coraz więcej kompetencji. Spośród najbardziej doświadczonych, wieloletnich trenerów powołaliśmy instruktorów. Od ubiegłego roku to przede wszystkim oni są odpowiedzialni za dbałość o standardy AS oraz szkolenie i certyfikowanie nowych trenerów. A tych stale przybywa, mimo, że przyjmowanie na pokład nowych trenerów nie jest proste. Podstawowym i najważniejszym kryterium doboru jest życie w zgodzie z wartościami, o których mówimy na programie. Nigdy nie rezygnujemy z tego wymogu! To dlatego jesteśmy autentyczni w oczach młodzieży.

Młodzież nas lubi!

Wiemy, że młodzież nas lubi! Tego przekonania nie opieramy jedynie na ankietach, w których młodzież ocenia program i trenerów, ale widzimy to przede wszystkim podczas realizacji i na naszym facebook’owym profilu! Wyrazem tej sympatii jest ponad 6400 „polubień”, liczne komentarze, posty, wiadomości prywatne i zdjęcia nadsyłane przez młode osoby uczestniczące w realizacjach programu Archipelag Skarbów. Media społecznościowe to dla nas istotna droga docierania do młodzieży. Za ich pośrednictwem możemy umacniać przekaz wychowawczy, promować zdrowy styl życia oraz zmieniać przekonania normatywne (czyli pokazywać, że choć wydawałoby się inaczej, w gruncie rzeczy bardzo dużo młodych ma mądre podejście do życia). Tym sposobem, chociaż program Archipelag Skarbów trwa dwa dni, jego treści dostępne są na co dzień za pośrednictwem Internetu.

Młodzież identyfikuje się również z Archipelagiem Skarbów korzystając z gadżetów AS, które rozdajemy podczas programu. Są to m.in. koszulki, torby, kubki, kolczyki czy opaski z napisem „POMYŚL” oraz „SZANUJ”.

Dostajemy wiele wiadomości i komentarzy, które pokazują jak ważne są te upominki dla uczestników Archipelagu.

Współpraca z agendami rządowymi

Zarówno jako instytucja ekspercka - Instytut Profilaktyki Zintegrowanej - jak i po prostu jako ludzie, rodzice, profilaktycy i wychowawcy, którym zależy na dobru młodego pokolenia, nieustannie walczymy o mądre podejście do spraw wychowania i profilaktyki. W minionym roku niejednokrotnie gościliśmy w polskim Sejmie. Badania IPZIN prezentowane były przez dr. Szymona Grzelaka m.in. na konferencji: „Rodzina i społeczeństwo. Razem na rzecz małżeństwa i rodziny”. Byliśmy także obecni na, poruszającej niezwykle poważny problem, sejmowej konferencji Stowarzyszenia Twoja Sprawa „Społeczne i rozwojowe konsekwencje pornografii”. Podejmowaliśmy współpracę z Wydziałem Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Instytutem Badań Edukacyjnych i przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy wspomniane już międzyresortowe spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Kilkakrotnie przedstawialiśmy nasze opinie na spotkaniach eksperckich w Kancelarii Prezydenta RP. Dr Szymon Grzelak regularnie pisze także artykuły dotyczące wychowania i profilaktyki. Ukazują się one m.in. w specjalistycznym magazynie Świat Problemów. Zaś w czerwcowym wydaniu czasopisma Wychowawca pojawił się wywiad pt. „W świecie dobra i piękna” z Agnieszką i Szymonem Grzelakami, poświęcony literaturze jako formie profilaktyki oraz skutecznym formom pracy z młodzieżą mającym na celu zapobieganie zachowaniom ryzykownym.

Dziękujemy za Państwa wsparcie

Wszystkie te działania nie mogłyby być realizowane na tak wysokim poziomie i na tak dużą skalę bez Państwa pomocy i wsparcia finansowego. To dzięki naszym darczyńcom w tworzeniu i realizacji strategii działań na rzecz wychowania i profilaktyki możemy się kierować zasadą „większego dobra”. Bez Państwa wkładu bylibyśmy zmuszeni wybierać mniejsze cele i angażować znaczną część naszych sił na działania mniej istotne społecznie, ale przynoszące bezpośredni dochód. Bardzo dziękujemy za każdą złotówkę przelaną na nasze konto! Dostrzegamy zaufanie, jakim nas Państwo obdarzają, a to zobowiązuje nas do dalszej sumiennej pracy na rzecz wychowania młodzieży i umacniania roli rodziny. Mając Państwa wsparcie możemy podejmować odważne działania. Jeszcze raz dziękujemy!

Nasze plany na najbliższy czas

Na rok szkolny 2016/2017 planujemy przeprowadzić kolejne szeroko zakrojone badania ewaluacyjne programu Archipelag Skarbów. Poprzednie badania ewaluacyjne na których opieramy naszą wiedzę o skuteczności programu były prowadzone 8 lat temu. Z racji tak dynamicznie rosnącej skali widzimy obecnie dużą potrzebę nowych badań, które pozwolą nam zdobyć wiedzę, w jakich obszarach utrzymujemy skuteczność programu, a w jakich ona się powiększa. Wyniki tych badań pomogą nam w lepszym szkoleniu trenerów i udoskonalaniu programu. Są one też wieloletnią inwestycją w obronę programu przed wrogą argumentacją ideologiczną.

Włączamy się również w Festiwal Młodych na Światowych Dniach Młodzieży. W ramach przygotowywanej przez nas konferencji chcemy pokazać dojrzałe dzieło, które:

  1. jest sprawdzoną, skuteczną odpowiedzią na zagubienie współczesnej młodzieży w sprawach miłości, seksualności i rodziny;
  2. zrodziło się w Polsce i rozwija się na szeroką skalę mimo licznych przeszkód;
  3. jest realizowane przez środowisko, któremu od lat udaje się zachować jedność;
  4. może dać nadzieję i zainspirować młodych liderów z innych krajów.

Na szczeblu rządowym podejmujemy kontakty z różnymi ministerstwami, aby wykorzystać nasze doświadczenia budowania skutecznych strategii i programów działania w obszarze szeroko pojętej polityki młodzieżowej.

Na ten szczególny czas Wielkiej Nocy życzymy doświadczenia Miłości, Nadziei i Pokoju w spotkaniu z bliskimi.

Szymon Grzelak
Agata Balcerzak
Magdalena Lipniacka
Matteo Sala
Paweł Gwóźdź

O Fundacji


Nasza strona, jak kaźda inna, korzysta z plików COOKIE.
Wykorzystujemy je głównie do tworzenia statystyk oglądalności strony.
Korzystając z tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas plików COOKIE.